Du er en klumpfisk!

Klumpfisk
(Foto: Brian Snelson @Flickr)