Du er en klumpfisk!!

Klumpfisk
(Foto: Brian Snelson @Flickr)